ZEIT

Dlaczego Czas jest ważny?

Przedsiębiorcy wskutek uporządkowanych, zorganizowanych i odpowiednio wcześnie rozpoczętych działań związanych z sukcesją będą mogli być spokojni o przyszłe dzieje ich firm.
Własny biznes to pewna osiągnięta, poprzez lata zaangażowania i wyrzeczeń, filozofia działania. W sytuacji, gdy firma dobrze prosperuje, ma perspektywy rozwoju, warto zadbać o to, aby ten potencjał nie wygasł wraz ze śmiercią przedsiębiorcy czy wspólnika. Aby się od takiej sytuacji uchronić należy poświęcić trochę czasu i środków na przygotowanie się do przekazania firmy następcy, co pozwoli osiągnąć dalekosiężne pozytywne skutki nie tylko na płaszczyźnie ekonomicznej czy gospodarczej ale też społecznej i rodzinnej.