Analiza stanu prawnego nieruchomości

Analiza stanu prawnego nieruchomości

Analiza stanu prawnego nieruchomości jest zagadnieniem szczególnie istotnym dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które decydują się na nabycie gruntu. Wnikliwa analiza pozwala uniknąć przykrych konsekwencji, takich jak choćby odpowiedzialność finansowa nabywcy czy unieważnienie transakcji. Prawnicy z Kancelarii Lesta, którzy specjalizują się w prawie nieruchomości, przeanalizują stan prawny gruntu przed zawarciem transakcji między nabywcą a właścicielem. Takie działanie pomoże podjąć decyzję w sprawie zakupu, a także korzystnie wpłynie na ewentualne negocjacje.

Dlaczego analiza stanu prawnego nieruchomości jest tak ważna?

Każda inwestycja na rynku nieruchomości powinna być poprzedzona profesjonalną analizą stanu prawnego gruntu. Poddanie nieruchomości dogłębnej analizie w celu wyceny przez inwestora (ang. due diligence – należyta staranność) to wieloetapowy proces polegający na gromadzeniu informacji związanych z potencjalnym ryzykiem płynącym z zakupu nieruchomości. Weryfikacja informacji przekazanych przez właściciela gruntu pozwala potwierdzić, czy są one zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

Na czym polega analiza stanu prawnego nieruchomości?

W pierwszej kolejności zajmujemy się skrupulatną analizą księgi wieczystej, badając stosunki własnościowe nieruchomości i szukając potwierdzenia, że sprzedający jest upoważniony do przeniesienia prawa własności na kupującego. Sprawdzamy również, czy hipoteka nieruchomości nie jest obciążona oraz czy osoby trzecie mogą wysuwać jakiekolwiek roszczenia do gruntu.
Następnie weryfikujemy wypis i wyrys z rejestru gruntów, sprawdzając, czy informacje zawarte w księdze wieczystej są zgodne ze stanem faktycznym. Zwracamy przy tym uwagę, czy istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości oraz czy została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Analiza stanu prawnego nieruchomości skupia się także na sprawdzeniu, czy grunt podlega szczególnym przepisom związanym z ochroną środowiska. Kancelaria Lesta przeprowadzi prawidłową i dokładną analizę, uwzględniając każde możliwe ryzyko i ułatwiając podjęcie najlepszej decyzji.