Metody sukcesji

Wybór metody sukcesji również jest bardzo ważny. Poprzez dobór odpowiednich sposobów na przekazanie firmy można spróbować, bez poważnych perturbacji, zadowolić wszystkich interesariuszy sukcesji. Dodatkowo, poprzez analizę dostępnych instrumentów, można zabezpieczyć finansowo sukcesora, a dzięki świadomości trudności jakie mogą pojawić się na drodze sukcesji, można odpowiednio wcześniej je wyeliminować bądź ograniczyć. Należy też pamiętać, że dobrze jest mieć przygotowany plan awaryjny przekazania władzy, otóż nie zawsze sami wybieramy moment sukcesji, a wyboru za nas dokonuje los.

Do metod sukcesji może należeć np. planowanie spadkowe powiązane m.in. odpowiednim przygotowaniem testamentu, właściwe przygotowanie umowy spółki w zakresie dziedziczenia udziałów, a także czynności dokonane odpowiednio wcześniej np. przekształcenie formy prawnej przedsiębiorstwa, jego darowizna, sprzedaż oraz inne. Rozwiązań jest wiele lecz aby wybrać metodę optymalną należy dokonać pogłębionej analizy stanu prawnego przedsiębiorstwa, sytuacji finansowej i podmiotowej firmy oraz konsekwencji podatkowych wykorzystania określonej metody sukcesji.

-->