Planowanie sukcesji

Przeprowadzenie pożądanej, celowej, uporządkowanej sukcesji w przedsiębiorstwie, wymaga uświadomienia sobie znaczenia tego procesu dla funkcjonowania w przyszłości naszego biznesu i rozpoczęcia układania go odpowiednio szybko. Jeżeli przedsiębiorca chce mieć wpływ na utrzymanie ciągłości przedsiębiorstwa powinien przygotować świadomy, przemyślany plan sukcesji, gdyż sukcesja jest procesem wieloetapowym i złożonym, a rola jaką spełnia plan sukcesji jest znacząca.

W zależności od tego jaką formę prawną ma prowadzone przedsiębiorstwo, poszczególne etapy planowania sukcesji będą przebiegały nieco odmiennie, natomiast generalnie głównym celem planu sukcesji jest to aby przygotować przedsiębiorstwo do wdrożenia sukcesji, wyeliminować konflikty o własność i bycie liderem, zabezpieczyć interesy spadkobierców, zachować kontinuum funkcjonowania firmy, zadbać o jej bezpieczeństwo finansowe i stworzyć wizję firmy na przyszłość.

-->