Sukcesja majątkowa

Dzięki unijnym dotacjom i znacznemu wsparciu finansowemu, współczesne gospodarstwa rolne stały się nowoczesnymi przedsiębiorstwami, wyposażonymi w zaawansowaną technologię produkcji rolnej.

Sukcesja majątkowa jest procesem świadomego przekazania majątku zgodnie z własną wolą i polega na dokładnym zaplanowaniu losów majątku oraz zabezpieczeniu interesów rodziny i firmy na wypadek własnej śmierci. Podczas gdy w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych sukcesja majątkowa jest dobrze znanym zagadnieniem, w Polsce temat ten wciąż spotyka się z wieloma pytaniami. Plan sukcesji majątkowej umożliwia wnikliwą analizę obecnej sytuacji i zaplanowanie, co stanie się z posiadanym majątkiem po naszej śmierci.

Planowanie sukcesji

Celem sukcesji majątkowej jest ustanowienie zabezpieczeń prawnych i finansowych, które zapewnią bezpieczeństwo rodzinie i pozostawionemu majątkowi. Planowanie sukcesji odbywa się we współpracy z kancelarią prawną, która przeprowadza audyt, zajmuje się doradztwem korporacyjnym oraz pomaga sporządzić szereg niezbędnych dokumentów, takich jak testament, intercyzy, darowizny, zmiany w umowach spółek, przekształcenia formy prawnej czy polisy ubezpieczeniowe. Łącząc dostępne mechanizmy prawne i finansowe, możliwe jest stworzenie solidnych zabezpieczeń na wypadek własnej śmierci.

UWAGA! PAMIĘTAJ O DOWODACH W SPRAWIE.

Prosimy pamiętać o gromadzeniu wszelkich dowodów (dokumentów, danych, zdjęć, informacji), w szczególności: danych sprawcy (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, nr rejestracyjny pojazdu, nr polisy ubezpieczeniowej), danych i zeznań świadków (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu), notatek policyjnych, dokumentacji medycznej, dokumentacji z zakładów ubezpieczeniowych, sądów, urzędów itp., kosztów (rachunki i faktury wystawione na osobę poszkodowaną), materiałów dokumentujących straty związane z wypadkiem.

Sukcesja majątkowa w biznesie

Najpopularniejszym rodzajem sukcesji jest sukcesja pokoleniowa w przedsiębiorstwach, która wymaga dokładnego planowania. Sukcesja w biznesie polega na zaplanowaniu mechanizmów mających na celu przyszłą redukcję błędnych decyzji gospodarczych, które mogłyby mieć niekorzystny wpływ na wartość firmy. Kancelaria Lesta pomaga zaplanować sukcesję w taki sposób, by zabezpieczyć interesy przedsiębiorstwa i uchronić sukcesora przed potencjalnym ryzykiem wynikającym np. z konfliktu ze spadkobiercami ustawowymi czy osobami domagającymi się zachowku.

Sukcesja majątkowa w rodzinie

Temat sukcesji dotyczy nie tylko firm, ale także rodzin. Planowanie sukcesji jest szczególnie polecane osobom o skomplikowanych relacjach rodzinnych, na przykład takim, które żyją w konkubinacie lub mają dzieci z kilku małżeństw. W związku z tym, że konkubenci nie dziedziczą z mocy prawa, warto rozważyć sukcesję majątkową, aby zapewnić im prawo do mieszkania we wspólnym domu czy dysponowania majątkiem.