Testament

Testament

Testamentem nazywamy akt prawny sporządzany na wypadek śmierci, w którym spadkodawca wskazuje spadkobierców swojego majątku. W związku z tym, że testament można podważyć, warto sporządzić go w taki sposób, by kwestionowanie jego zapisów lub unieważnienie testamentu było trudne, a nawet niemożliwe. Przygotowanie wiarygodnego testamentu jest możliwe dzięki wsparciu doświadczonych prawników specjalizujących się w prawie spadkowym.

Rodzaje testamentów

Wyróżniamy kilka rodzajów testamentów, a do najpopularniejszych zaliczamy:

  • testamenty holograficzne – sporządzane własnoręcznie przez spadkodawcę na papierze; nie mogą być spisane na maszynie do pisania ani na komputerze,
  • testamenty notarialne – w formie aktu notarialnego; spisywane w obecności notariusza,
  • testamenty allograficzne – oświadczenia ustne wydane w obecności dwóch świadków i przedstawiciela organu administracyjnego (np. burmistrza, marszałka lub prezydenta); oświadczenie spisuje się w protokole,
  • testamenty szczególne – ustne, podróżne i wojskowe; sporządzane wtedy, gdy istnieje bezpośrednie zagrożenie życia lub w innych wyjątkowych sytuacjach.

Najbezpieczniejszym, a zarazem najtrudniejszym do podważenia przez spadkobierców, jest testament notarialny. Taki testament jest bezpiecznie przechowywany aż do momentu ogłoszenia ostatniej woli spadkodawcy.

Kto może sporządzić testament?

Testament może sporządzić każda osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, a więc pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona. Testament nie może być natomiast przygotowany przez pełnomocnika lub innego przedstawiciela. Istnieje możliwość odwołania testamentu w celu anulowania dokumentu, sporządzenia nowego testamentu lub dokonania zmian.

Jak sporządzić testament, który będzie ważny w świetle prawa?

Kancelaria Lesta zajmuje się profesjonalnym doradztwem w zakresie sporządzania testamentów oraz udzielaniem porad prawnych związanych z prawem spadkowym. Pomożemy sporządzić wiarygodny testament, który będzie trudny do podważenia i zgodny z wolą spadkodawcy. Ze względu na moc prawną i dalekosiężne skutki testamentu, warto skonsultować tę kwestię ze specjalistą.